Подполковник Ивайло Иванов към родолюбивата организация в Ямбол: Вие сте важни за значимата връзка „Армия – общество!”

SOSRZ_YambolКомандирът на 42-ри механизиран батальон Ямбол  подполковник Ивайло Иванов взе участие в работна среща на командирите на военни формирования в гарнизон Ямбол с ръководството на Регионалния Съюз на Офицерите и Сержантите от Запаса и резерва, която се проведе на 19.01.2018г. в клуба на организацията, в областния град.

Подполковник Иванов, както и началникът на гарнизон Ямбол – командирът на Авиобаза Безмер полковник Валентин Иванов, подполковник Георги Георгиев – командир на 20-ти самоходен артилерийски дивизион, подполковник Валери Христов – началник на Военно окръжие – Ямбол, заместник-директора на ОДМВР – Ямбол комисар Евгени Христов и Ива Панева – представител на Музея на бойната слава, се отзоваха на поканата на подп. о.р. Иван Тодоров – председател на Регионалния Съюз на Офицерите и Сержантите от Запаса и резерва „Георги Дражев” и обсъдиха  съвместната си предстояща дейност, свързана с родолюбивите инициативи за отбелязване на празничния национален и войнски календар през годината, както и предложения за действия пред ямболската общественост в посока  съхранение на войнските традиции и добродетели, националните идеали и формиране на патриотични ценности.

За необходимостта от продължаване съвместните родолюбиви инициативи, в съвременните условия и съобразно планираните от формированията мероприятия за 2017г, се обединиха в кратките си изказвания всички участници в срещата. „Активността ни и участието на все повече ямболци и членове на организацията в тези инициативи са особено необходими, още повече и във връзка с  бележитата годишнина от създаване на Българската земска войска, която с гордост Българската армия ще отбележи” –  подчерта в обръщението си домакинът на срещата, като използва възможността да изрази задоволството си от доброто взаимодействие в съвместната досегашна работа. В рамките на срещата, подп. о.р. Тодоров запозна гостите с решенията на  последния 9-ти конгрес на организацията и дейността на местната структура.

„Вие сте важни за значимата връзка „Армия – общество!” и заедно, с присъщата ни националната отговорност, трябва да продължим да правим така, че общата ни мисия за България и обществото да среща все повече радетели на българщината и заветите на славните ни войни от историята.” – посочи от своя страна подполковник Ивайло Иванов, който още веднъж потвърди твърдата позиция на командването и личния състав на 42 механизиран батальон за съхранение, популяризиране и участие във всички инициативи за името и в служба на Родината.

About the Author :