Подписката срещу събарянето на „Парахода” влезе в Общински съвет

DSC03241Подписката срещу събарянето на „Парахода” беше връчена на общински съветници непосредствено преди началото на сесията на 22 май. Инициаторът – Красимир Стойчев я е внесъл и в канцеларията на Общински съвет, но я предаде лично на общинските съветници от БСП, за да могат те да я внесат като предложение, което да бъде подложено на гласуване. Един от мотивите за личното връчване на съветниците беше, че в една от точките за промяна на бюджета на община Ямбол се искат още 9800 лв. за доработка на съществуващ проект на улиците „Спарток”, „Преслав” и „Страхил”, които засягат и тази сграда.

В подписката се съдържат 1294 подписа на граждани, събрани само за 10 дни. Те настояват съветниците да отменят решението си от 29 март за събаряне на сградата на Парахода и общината да намери друго решение за тази сграда.

„Длъжни сме, след като има такава гражданска инициатива, да запознаем колегите общински съветници с мнението на гражданите”, коментира председателят на групата съветници на БСП Катя Георгиева и допълни, че е необходим един по-задълбочен разговор с повече експерти, архитекти, инженери, културни дейци за тази сграда, за да се намери работещо решение за нейната съдба, за да може управлението да изпълни сваята програма, но зачитайки интересите и мнението на всички наши съграждани.

В хода на самото заседание стана ясно, че средствата за доработка на проекта не засягат точно стградата на „Парахода”, затова и не беше повдигната темата. Съветниците от БСП ще подготвят предложение за отмяна на решението за събаряне на сградата и ще го внесат на следващо заседание.

DSC03250Заедно с подписката за „Парахода” в началото но заседанието им беше връчена и другата подписка за незабавното закриване на регионалното депо. В нея са се подписали над 1400 души.

About the Author :

Leave a reply