Подписаха споразуменията за първите инициативи от „Заедно с община „Тунджа“

IMG_20150406_110303Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев подписа на 6 април 2015 г. първите пет споразумения между община „Тунджа” и организациите, одобрени с новите обществени инициативи „Заедно с община „Тунджа”.

През месец март в деловодството на община „Тунджа” постъпиха общо 9 предложения за съвместно осъществяване на обществени инициативи „Заедно с община „Тунджа”, част от платформата „С Тунджа в сърцето“. Комисия, определена със заповед на кмета на общината, разгледа предложенията и предложи да бъдат одобрени за подкрепа обществените инициативи на:

IMG_20150406_111156Футболен клуб „Тракиец”, с. Кукорево;

Народно читалище „П. Хилендарски-1928”, с. Миладиновци;

Народно читалище „Зора-1928”, с. Межда;

Народно читалище „Зора-1930”,  с. Челник;

Народно читалище „Напредък -1930 ”, с. Кабиле;

Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик.

IMG_20150406_110444Инициативите са в тематичните направления: отдих, спорт и свободно време; историческа памет и културно наследство и ще бъдат реализирани през периода април- май 2015 г.

Общата стойност на общинската подкрепа за одобрените инициативи е в размер на 9 346,40 лв. Община „Тунджа” не предоставя финансови средства, а материали и други ресурси за осъществяване на дейностите. Съвместните инициативи ще бъдат реализирани с доброволен труд и с прекия ангажимент на местните общности.

IMG_20150406_111009

About the Author :