Подписаха договор за реконструкция на водопроводната мрежа на Воден

IMGP6220На 19 декември 2014 г. се подписа договор между Христо Христов (представляващ община Болярово) и Живко Ангелов, управител на фирма „Диана Комерс – 1” – гр. София. Това е избраната чрез обществена поръчка фирма-изпълнител по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа с. Воден, община Болярово”.Стойността на проекта е 741 729, 94 лв., средства от безвъзмездна помощ за община Болярово от държавен бюджет 2014 година чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите.

Строителните дейности ще стартират след подписване на договор между община Болярово и  ПУДООС. Срокът за изпълнение е шест месеца.

При изпълнението на проекта ще бъдат подменени 3379 м от старите интернитни тръби с нови полиетиленови. С това ще бъде завършена цялостната подмяна на старите тръби, тъй като това е втори етап на проекта. Първият, при който се е извършила подмяната на другата част от тръбите е извършена по проект, реализиран през 2007 година.

След осъществяването на този проект, Воден ще бъде третото селище на общината с изцяло подновена водопроводна мрежа. Първото е село Ружица, а в момента се работи по такъв проект в град Болярово.

About the Author :