Подписан договор по проект

???????????????????????????????На 30.09.2015 г., в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – гр. София, Временно изпълняващият длъжността кмет на община „Тунджа” Пенчо Пенев подписа договор за финансиране на спечеления от общината проект „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места”.

Проектът е по Приоритет 3 „Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия” от Конкурсна процедура 33.14-2015 г. и Плана за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2015 г.

Стойността на проекта е 14 766.00 лв. и представлява 100% безвъзмездно финансиране.

Дейностите по проекта са с продължителност девет месеца и ще се осъществяват в осем населени места, в които функционират учебни заведения със средищен характер – селата Ботево, Бояджик, Веселиново, Дражево, Кукорево, Роза, Скалица и Тенево.

Проектът стартира от 01.10 2015 г.

 

About the Author :