Подписан договор за преасфалтиране на улиците в Болярово

IMGP0514На 5 август 2014 година между общинският кмет Христо Христов и изпълнителният директор на фирмата-изпълнител, спечелила обществената поръчка „Технострой- Инженеринг 99” – АД – град Ямбол се подписа договор относно изпълнение на преасфалтиране на улици в град Болярово след извършен ремонт на водопроводна мрежа в изпълнение на публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”.
На 11 август предстои сключване на договор с фирмата, която ще изпълнява строителния надзор – „Консулт Инженерингс” ЕООД – София.
Проектът е на стойност 400 хиляди лева. Изпълнението на проектните дейности ще позволи да се извърши подмяната на подземната техническа инфраструктура във вид и качество, които да създават възможности за развитие на местната икономика и да не доведат до влошаване на качетвото на живот на местните жители, чийто основен компонент е качеството на заобикалящата среда. Изпълнението на предлаганата инвестиция е важно за всички жители и гости на община Болярово. Добрата транспортна достъпност в населеното място е част от комплексното понятие жизнен стандарт. Това е основата, която би следвало държавата и местната власт да осигуряват на населението в замяна на данъчната тежест на гражданите. Следователно, изпълнението на проекта ще има за ефект изпълнението на основните ангажименти на държавата. Допълнително, благоустроеният вид на най-голямото населено място в общината ще допринесе, заедно с други мерки за развитие на туризма, като една от основите алтернативи за местната икономика, идентифицирана в поредица от програмни документи.
Основната цел на проекта е създаване на градска среда, допринасяща за местно развитие и спиране на миграционните процеси.
Лора Величкова

About the Author :