Подписани са договорите за още 2 проекта на община Болярово

Болярово, 7.07.2020

Официално започва реализацията на проектите на община Болярово за рехабилитация на тротоари и за изграждане на нова фитнес-зала в град Болярово. Вчера кметът на общината Христо Христов и изпълнителният директор на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ Нели Кадиева подписаха договорите за двата проекта, които ще се реализират по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По първия проект са осигурени 52 476 лв., с които ще продължат дейностите по благоустрояване на улиците в града. След като общината вече ремонтира тротоарите в централната градска част, сега предстои ремонт на тротоарните настилки и в кварталите.

Чрез втория проект ще се изгради съвсем нова фитнес-зала в града. Досегашната фитнес-зала е в база на частна фирма. Новата ще бъде вече в общинско помещение. А освен за ремонт на базата, отпуснатите 42 457 лева ще се използват и за закупуване на нови гладиатор, дъмбели, лежанка и друго оборудване. След изграждането й новата фитнес-зала ще може да се ползва безплатно от всички граждани, информира Теодора Георгиева, експерт по управление на проекти в община Болярово.

Междувременно в общината вече подготвят и процедурите по подписания преди месец договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово – Болярово“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., за  проект „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово”.

Проектът предвижда инвестиция в частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от община Болярово. Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 98 652 лв, а одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 96 939 лв.

Срокът за реализиране и на трите проекта е до 30 юни 2023 г.

About the Author :

Leave a reply