Подкрепа за младите надежди на община „Тунджа“

За дванадесета година община „Тунджа“ отново подкрепи за празника си най-талантливите и ученолюбиви ученици и студенти.

Община присъди близо 5800 лв. за стипендии и еднократна финансова помощ на 21 ученици и студенти в първата за годината сесия за стимулиране на млади хора, постигнали високи резултати в образованието, изкуствата и спорта. Финансовата подкрепа става възможна благодарение на младежката инициативност и съпричастността на щедри хора. Инициативата е започнала с първия благотворителен бал през 2008 г. и вече за 12-та година дава своите все по-добри резултати. На последния благотворителен бал набраните средства надхвърлиха 48 500 лв., част от които бяха раздадени на 21 ученици и студенти с успехи в образованието, изкуствата и спорта.

За изминалите 11 години община „Тунджа“ е са отпуснала 1966 стипендии и еднократно финансово стимулиране на стойност 286 310 лв.

Със своя заповед кметът на общината определи носителите на стипендиите и еднократните помощи на база на решението на консултативната комисия и на волята на дарителите.

Годишната стипендия за студент във висше учебно заведение за 2020 г., в размер на 1200 лева е присъдена на Мартин Атанасов Атанасов от с. Межда – студент IІ курс в Аграрен  университет –  Пловдив, специалност „Растителна защита”.

Четири шестмесечни стипендии, в размер на 420 лева всяка, са присъдени на:

 

 

Даниел Милчев Бумбалов с постоянен адрес в с. Ханово, Божидар Иванов Минчев с постоянен адрес в с. Скалица, Станислава Петрова Петрова с постоянен адрес в с. Завой и Красимир Костадинов Стефанов с постоянен адрес в с. Скалица – ученици с отличен успех от горен курс на различи учебни заведения.

Две десетмесечни стипендии, учредени по волята на дарителите –  Съюз на зърнопроизводителите в област Ямбол, за учащи в Професионална гимназия по земеделие, в размер на 500 лева всяка получават Динко Станиславов Славов с постоянен адрес в с. Златари, ученик от 9 клас в ПГЗ „Христо Ботев“

и Валентин Ивелинов Иванов с постоянен адрес в с. Ботево, ученик от 11 клас в ПГЗ „Христо Ботев“.

На други четиринадесет учащи се в среден и горен курс беше отпуснато еднократно финансово стимулиране в размер от сто до двеста лева.

Отпуснатите стипендии и еднократно финансово стимулиране ще бъде предоставено на учащите се по местоживеене чрез кметовете на населените места.

About the Author :

Leave a reply