ПОДКРЕПАТА за възрастните и за хората в неравностойно положение – гарантиран социален ангажимент на БСП и Земеделски съюз „Александър Стамболийски”

Плакат Подкрепа„Силните социални ангажименти са една от основните характеристики на община „Тунджа”, категорично заявява кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев, издигнат от Коалиция „БСП-ЗС „Александър Стамболийски”, пред участниците в предизборните срещи, провеждани в населените места на общината.

В качеството си на досегашен кмет на общината, Георги Стоянов Георгиев подчертава, че община „Тунджа” е единствената в България, която през изминалия мандат съумя да осигури и да гарантира достъп на своите жители от всички 44 населени места до социалните услуги Обществена трапезария и Домашен социален патронаж, свързани с доставка на храна за хората в неравностойно социално положение.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПоддържа се и се развива дейността на Дома за стари хора „Христо Ботев” в с. Болярско. През новия мандат се предвижда увеличаване на броя на ползвателите и изграждане на рехабилитационен център към него.

Заедно със Сдружение „Каритас” е разкрит Дневен център за хора с увреждания в с. Веселиново, който е делегирана от държавата дейност. От предоставените в него услуги се ползват и жители на град Ямбол.

Асеново топъл обядВ подкрепа на жителите от общината се развиват и услугите Дневен център за стари хора в селата Генерал Инзово и Скалица, Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Калчево. В предизборната програма за управление е заложено разширяване на мрежата от дневни центрове и в други села на общината.

Чрез проектно финансиране със средства от Европейския съюз се осигурява грижа в домашна среда на хора с увреждания и самотни възрастни хора. Реализирани са или са в процес на реализация три проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които се изпълняват през целия отчетен период. Назначените лични асистенти, домашни санитари и социални сътрудници в услуга на хората от уязвими социални групи, често са единствената алтернатива за жителите на общината. Одобрен е нов проект на стойност 500 хил. лв. за доставка на интегрирани услуги в домашна среда, който ще стартира от месец ноември на настоящата година.

DSCI5286Община „Тунджа” продължава да подпомага дейността на 37 пенсионерски клуба, като осигурява, поддържа и обогатява материалната база и дейността на клубовете. През новия мандат се предвижда в клубовете да се изнесат социални услуги, които се предоставят в дневните центрове – медицински прегледи, консултации, беседи от специалисти в различни области.

„Ще продължаваме да работим и с отговорността за пълноценна грижа за здравето и сигурността на нашите жители.”, споделя Георги Стоянов Георгиев. В тази посока ще се реализират редица дейности за оптимизация, модернизация и преоборудване на филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ – Ямбол в селата Тенево и Скалица. В подкрепа на лекарите и стоматолозите по места ще продължат поетапните ремонти на здравните служби и кабинети. Общинската политика за предоставяне на безплатни за хората кардиологични прегледи, профилактични прегледи за остеопороза, рак на гърдата и др. заболявания, ще продължи и през следващия мандат.

По отношение на повишаване сигурността и гарантиране опазването на обществения ред, имуществото и живота на гражданите в община „Тунджа”, в предизборната програма за управление през новия мандат е заложено изграждане на система за видео-наблюдение на входно-изходните артерии във всички села, поставяне на камери за контрол на скоростта в населени места с интензивно движение на моторни превозни средства. Съществуващото улично осветление ще бъде подменено с енергоефективни LED лампи, което ще позволи осветяване на улиците през цялата нощ.

„Развитието и разширяването на спектъра и обхвата на социалните услуги, на мерките за сигурност и спокойствие на жителите на община „Тунджа”, ще допринесат по безспорен начин повишаване качеството на живот в 44-те населени места на общината. Този ангажимент, поет преди 12 години и гласуваното ни от тунджанци доверие, гарантираме, че отново ще бъде изпълнен, ако на 25 октомври бъде избран № 12 в интегралните бюлетини за кмет на община „Тунджа”, за общински съветници и за кметове на населени места.”, категорично подчертава кандидатът за кмет на община „Тунджа” Георги Стоянов Георгиев, издигнат от Коалиция „БСП – ЗС „Александър Стамболийски”.

Общински предизборен щаб на Коалиция „БСП – ЗС „Александър Стамболийски”

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

About the Author :