Подготовка за родителство

DSC00547Групова работа по проект „С отговорност и грижа за децата от 0-7 годишна възраст от община Стралджа” събра в консултативния кабинет бъдещи родители –  момичета и момчета от ромските квартали на Стралджа. В приятната обстановка  срещата откри Йорданка Апостолова, координатор по проекта, която припомни значението на проекта и неговите цели – превенция на социалното изключване  и намаляване на бедността чрез инвестиции в  ранно детско развитие, подобряване и формиране на родителски умения, внимание към всеки от проблемите на подрастващите.

DSC00548Първата беседа  за готовността на младото семейство за първата рожба поднесе Петя Петрова, социален работник. Тя успя да привлече вниманието на участниците в срещата с емоционално и интересно поднесения разказ за трепетите във всяко семейство по подготовката и очакването на бебето.Като препратка към темата Мария Цонева, психолог, първо разказа притчата  за четирите съпруги и някак естествено и лесно направи обяснението за това каква е ролята на психолога  и защо грижата за душата е най-важна. По-нататък  разговорът продължи с разяснения какво означава тайната на личното име, обяснение значението на името на всеки един от присъстващите. След поканата да рисуват с любими цветове  стана ясно, че така всъщност подсказват и какъв е характерът им, което се стори особено забавно за младите хора.

DSC00549В края на срещата всеки от участниците си тръгна много по-добре подготвен за родителството. И готов да дава полезна информация в семейството, на приятелите и съседите.

DSC00550

About the Author :