Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи

dikon 12На 30 и 31 октомври 2018г., в учебната зала на БЧК – Ямбол се проведе първото двудневно обучение с ученици от ПМГ „Атанас Радев“ в град Ямбол, което е част от цикъл обучения, насочени към учениците от VI-ти до XII-ти клас по проект, осъществяван от консорциум Дикон – БЧК. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, като възложител по дейностите, в които участва и БЧК е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерство на вътрешните работи.

Общата цел на проекта е организирането и провеждането на обучения с ученици за подготовка и реакция при наводнения и последващи кризи в рамките на периода 2018г.– 2021г., с фокус върху придобиването на знания и практически умения по оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа  при наводнения. В обученията са включени и теми, свързани с формирането на правилно поведение за овладяване на стреса, паниката и тревожността сред децата и учениците по време на кризи.

По време на обучителните сесии учениците проявиха голям интерес и активност по отделните теми, като задаваха въпроси и споделяха опит от конкретни ситуации.

До края на тази година екип от обучители на БЧК – Ямбол ще проведат общо четири двудневни  обучения, като е предвидено общия брой на обхванатите ученици  да е 80.

dikon 2 dikon 8

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

 

 

 

                                                               

About the Author :

Leave a reply