Подготовка за Коледарски празник – Ямбол 2016

15183830_712606852240316_1448744101_oВъв връзка с организацията на предстоящия Коледарски празник – Ямбол 2016, община Ямбол разпространи новия Регламент с правила за участие на групите.

С оглед уникалността на ямболската традиция на танцуващите коледари, целта на организаторите е по време на Коледарския празник на 25 декември да бъдат представени най-добрите танцови групи, които се придържат към установените традиции, защитават ги и осигуряват тяхната приемственост.

В тази връзка, от настоящата 2016 г., се въвежда Регистър на танцовите ямболски коледарски групи. За участие в Коледарския празник ще бъдат допускани коледарски групи, вписани в Регистъра, които в най-голяма степен покриват изискванията за автентичност и майсторско представяне на характерната за Ямбол традиция.

Желаещите за участват в празника следва най-напред да подадат документи за вписване в Регистъра. За целта се попълва формуляр по образец, и се представят допълнителни материали за групата, които трябва да бъдат представени в срок до 2 декември 2016 г.

Специализирана комисия в състав: представител на община Ямбол, двама представители на Общинско предприятие „Туризъм и култура“, етнограф от Регионален исторически музей – Ямбол и хореограф ще разгледа постъпилите заявления и ще вземе становище за участие на съответната коледарска група в празника на 25 декември.

Танцовите коледарски групи ще бъдат оценявани по следните критерии:

. брой на участниците в групата (минимум 12 коледари, включващи станеник, котка и гайдар);

. автентичност на коледарската носия на всички участници в групата;

. автентичност на персонажите;

. автентичност и подбор на песните;

. автентичност и оригиналност на благословиите;

. автентичност на танците;

. изпълнителско майсторство – вярно представяне на коледната певческа и танцова традиция;

. музикален съпровод.

Списъкът с допуснатите за участие групи ще бъде публикуван на страницата на община Ямбол на 9 декември, петък.

Пълният Регламент, както и Формуляр за участие са публикувани на страницата на община Ямбол: www.yambol.bg, банер: Коледарски празник – Ямбол 2016.

About the Author :

Leave a reply