Подготовка за зимния период

oblasna_admin_YambolОбластният управител на област Ямбол инж.Николай Пенев издаде заповед за предприемане на превантивни мерки във връзка с предстоящия зимен сезон на 2014-2015 г. В заповедта са посочени конкретните мерки, които трябва да се изпълнят, сроковете за тяхното изпълнение и отговорните институции.

В срок до 31 октомври кметовете, ръководителите на фирми и ведомства следва да подготвят техниката и личния състав, който ще работи при усложнени зимни условия, да създадат организация за своевременно оповестяване, работата им на смени; резерв от луга, пясък и други необходими материали.

До края на месеца кметовете трябва да сключат договори с фирми за снегопочистване и опесъчаване на прилежащата четвъртокласна мрежа на съответната община и да създадат организация за пожарна безопасност при експлоатация на различните видове отоплителни инсталации. Заедно с ръководителите на „Напоителни системи” ЕАД и „Хидрометеорологична обсерватория” Ямбол те трябва да организират дежурство за следене нивото на реките, язовирите и хидротехническите съоръжения в областта, като при опасност от наводнения, своевременно подават информация.

От „В и К” ЕООД Ямбол, електроразпределителното дружество и „Овъргаз изток” чрез звено „Експлоатация” трябва да имат готовност за бързо отстраняване на възникналите в областта аварии.

Директорът на ОД на МВР следва да разпореди на органите на „Пътна полиция” контрол по оборудването на МПС със съответните принадлежности за движение в зимни условия, а началникът на РД „ПБЗН” трябва да организира проверка на готовността на електропреносните, електроразпределителни и газоразпределнителни дружества за безаварийна работа в зимния сезон.

Отговорност на директора на РЗИ е да подготви санитарните автомобили за експлоатация в есенно-зимни условия, да осигури лекарствени средства за спешна медицинска помощ при усложнена обстановка и да предостави на петте общини и на болниците в Ямбол и Елхово списъци с хронично болните на хемодиализа и бременните жени.

Най-късно до 10 ноември кметовете на общини, ръководителите на областни структури на изпълнителната власт и управителите на фирми и дружества, имащи отношение по въпроса, трябва да докладват писмено на областния управител за изпълнението на заложените в заповедта мероприятия.

С отделна заповед на инж.Николай Пенев е сформиран Щаб по снегопочистване, чийто началник е директорът на Областно пътно управление Ямбол. Разпоредени са и проверки за готовността на фирмите за зимно поддържане на участъка от АМ „Тракия” и републиканската пътна мрежа I, II и  III клас на територията на Ямболска област. Назначената комисия ще извърши проверките до 29 октомври и ще докладва за резултатите на предстоящото заседание на Областния щаб за координация на неотложните аварийно-възстановителни работи в началото на ноември.

About the Author :