Подаръци за деца в риск

IMG_1027В дните преди Коледа 28 деца в риск  от община Стралджа получиха хранителни пакети от БЧК. Съгласно разпределението  9 от пакетите зарадваха деца от социално слаби семейства, други 7 стигнаха до деца – сираци и деца на самотни родители, 12 пакета  изненадаха деца със специфични нужди. Семействата , до които достигна червенокръстката помощ, са от Стралджа, Зимница, Чарда, Каменец, Маленово, Иречеково и др.

About the Author :