Подарък за всеки първокласник в община Ямбол

 

Ямбол, 13.09.2021 г.

Кметът на община Ямбол Валентин Ревански ще открие учебната година в Основно училище „Николай Петрини“, а председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков – в Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“.

Заместник-кметовете на Ямбол Михаил Керемидчиев, Енчо Керязов и Васил Александров ще присъстват на тържествата по повод първия учебен ден съответно в Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“, Основно училище „Петко Рачов Славейков” и Средно училище „Св. Климент Охридски“.

Тази година 680 първокласници, разпределени в 32 паралелки, ще влязат в училищата на територията на община Ямбол. Всяко дете, прекрачило прага на училището за първи път, ще получи подаръци от Община Ямбол и  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В комплекта са включени две книжки – „Приказки за първолака“ и „Български народни приказки“, цветни моливи, гланцово блокче, скицник за рисуване, линия, учебна програма и ръчно изработени значки.

Всички училища на територията на община Ямбол са заявили готовност за започване на новата учебна 2021 / 2022 година. В учебните заведения са обезпечени условията за безпроблемно протичане на образователния процес. Училищата отговарят на санитарно-хигиенните изисквания на Регионална здравна инспекция-Ямбол за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд. Всички училища и детски градини имат готовност за работа в условията на извънредна епидемиологична обстановка. Осигурени са достатъчно количества дезинфектанти и сапуни, изготвени са вътрешни правила за работа при извънредни епидемични условия и специфични правила при установяване на случай на заразен от Covid – 19. Относно готовността за преминаване към дистанционна форма на обучение в различните училища – тя е на различно ниво.

Шест  учебни заведения от община Ямбол ще започнат учебната година като иновативни училища: Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, Профилирана гимназия „Васил Левски“, Обединено училище „Д-р Петър Берон“, Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, Основно училище „Николай Петрини“ и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“.  Съгласно чл. 38, ал. 7 от Закона за предучилищно и училищно образование иновативни училища са тези, които постигат подобряване на качеството на образованието в четири направления: разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението; организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда; използват нови методи на преподаване или такива, които разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

През учебната 2021/2022 година на територията на община Ямбол ще функционират две начални училища, пет основни училища, едно обединено училище, едно средно училище, едно спортно училище, три профилирани гимназии и две професионални гимназии. В тях са обхванати 7508 ученици  от първи до дванадесети клас, разпределени в 331 паралелки. Подготовката на петгодишните и шестгодишните  деца за училище ще се осъществява в 51 подготвителни групи с 1301 деца.

Ресурсната обезпеченост на училищата, профилираните и професионалните гимназии за нормалното протичане на образователно-възпитателния процес е осигурена.

В училищата и детските градини са заети 807 бройки педагогически персонал и 399 броя непедагогически. В училищата са извършени ремонти на обща стойност 386 122 лв.

Във всички училища и гимназии е получена необходимата учебна документация и са осигурени нужните учебници, учебни тетрадки и учебни помагала. За някои от учебните предмети са осигурени и електронночетимите учебници.

В готовност за новата учебна година са и детските градини в общината. В детските градини са обхванати 2334  деца, разпределени в 93 групи. На територията на община Ямбол има девет детски градини и детски ясли с две сгради. Всички детски градини са снабдени с учебни помагала и учебно-познавателни книжки. Ремонтните дейности в детските градини са на стойност 171 890 лв. Всички детски заведения са подготвени за новия отоплителен сезон и са снабдени с учебни помагала и учебно-познавателни книжки.

В училищата и детските градини на територията на община Ямбол са осигурени физическа охрана през деня и видеонаблюдение, обезопасени са детските и спортни площадки.

Осигурени са лични предпазни средства и необходимите дезинфекционни средства и препарати, разписани са правила и процедури за извършване на дезинфекцията.

Във всички детски градини има въведен контрол за достъп.

About the Author :

Leave a reply