Подадени са шест оферти за ремонт на ул. „Търговска“

Ямбол, 11.02.2021 г.

Пет фирми и едно дружество по Закона за задълженията и договорите са подали оферти за извършване на основен ремонт и реконструкция на ул. „Търговска“ от пл. „Освобождение“ до ул. „Преслав“ и прилежащи улици, който ще се финансира с европейски средства. Прогнозната стойност е 1 575 931 лв. без ДДС.

По проекта се предвижда да се извърши ремонт на ул. „Търговска“ – част I  – от пл. Освобождение до ул. „Бяло море“; и  част II  – от ул. „Бяло море“ до ул. „Преслав“. Планирано е и рехабилитация на част ул. „Бяло море“, рехабилитация на част ул. „Кабиле“ и рехабилитация на част ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

Офертите се събираха до 8 февруари. До тогава за участие в обществената поръчка кандидатстваха фирмите и дружеството – ГРАДИ ЕООД, ГЕО – КРИ ЕООД, ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, ПАРСЕК ГРУП ЕООД, ИМСТИ ЕООД и СТАНДАРТ ГРУП ДЗЗД.

Проектът предвижда първата част от ул. „Търговска“ да се превърне в пешеходна зона, по която да се движат пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции. Създава се специална алея за велосипедисти. Кръстовището с ул. „Бяло море“ се превръща в малък площад с декоративни настилки, които да дават възможност за преминаване на автомобили. Новооформеният площад ще служи и като информационен елемент, като се подсигурява необходимата за това инфраструктура.

По проекта за втората част от ул. „Търговска“ се предвижда тя да се превърне в пешеходна зона, по която да се движат пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции. Създава се специална алея за велосипедисти. Кръстовищата с ул. „Кабиле“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ да се превърнат в малки площади с декоративни настилки, които да дават възможност за преминаване на автомобили. Новооформеният площад ще служи и като информационен елемент, като се подсигурява необходимата за това инфраструктура. Настилките и по двете части по улицата са два типа. Първият тип са релефни настилки (пресовани бетонови павета) за движение на пешеходци и коли, и втори тип — настилки за пешеходци. Основното осветление е решено със съвременни енергоефективни, улични, високи лампи. В стил, подходящ за средата, се предвижда поставянето на кошчета за отпадъци, мобилни и неподвижни пейки, градски чешми и други елементи на градския дизайн.

Проектното решение за рехабилитация на част от улиците „Бяло море“,  „Кабиле“ и „Св. Св. Кирил и Методий“ включва цялостно подобряване условията за движение по тях чрез ремонт на пътната конструкция. Предвидено е изграждането на изцяло нова пътна настилка. Предвидено е да се положи един пласт от плътен асфалтобетон и подмяна на съществуващите бордюри и тротоари.

Продължителността на обществената поръчка е 240 дни. В Електронния регистър на обществените поръчки все още не е посочено кога ще се отварят ценовите оферти.

Припомняме, че крайният срок за завършване на проектите от този програмен период, за да не се загубят парите, е 2023 г.

About the Author :

Leave a reply