Повече ямболлии с персонален код

DSC00070aДвойно са се увеличили ямболлиите, които са пожелали  да получат свой персонален идентификационен код през последния месец. От началото на годината  над 400  ямболлии са поискали от офиса на НАП да им бъдат издадени песонални идентификационни кодове. До месец април  регистрираните месечни заявления са средно 65, докато през май са скочили на 120. Чрез ПИК клиентите на администрацията могат да проверят извършените от тях плащания, преведени по сметките на НАП , и да получават информация за наличие на задължения. От Офиса в Ямбол  съветват всички сезонни работници, които започват работа през активния летен сезон,  да получат ПИК , който ще им позволи да извършват проверка на регистрираните им трудови договори н НАП от работодателя, какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски, а така също и да получават информация за данните в индивидуалната им партида по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) – в кой пенсионен фонд са осигурени и каква е натрупаната сума до момента по партидата.

От въвеждането на услугата в началото на 2012 година близо 3500 ямболлии проверяват данъчно-осигурителните си сметки сами, със своя персонален идентификационен код /ПИК/ , съобщиха от офиса на НАП- Ямбол. Тази услуга агенцията предоставя   напълно безплатно.

Персоналният код се получава получана след подаване на заявление по образец, което може да се изтегли от електронната страница на Агенцията www.nap.bg. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП , но получаването му става в офиса на Агенцията по постоянен адрес за физическите лица. От Офис- Ямбол съветват притежателите на ПИК да го ползват лично и ако го загубят, незабавно да уведомят Агенцията, за да бъде прекратен достъпът до личните им данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в компетентната структура на НАП , като в него се отбелязва графата “промяна на персоналния идентификационен код”. Ако гражданите са установили нередности при регистрацията на трудовите им договори и внасянето на осигурителните им вноски, да подадат сигнал на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

About the Author :