Повече сгради са въведени в експлоатация през второто тримесечие на 2018 г.

112w2wПо предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2018 г. е 15,а новопостроените жилища в тях са 22. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 повече, а жилищата в тях с 18 (фиг. 1).

Отвъведенитевексплоатацияновопостроенижилищнисградипрезвторототримесечиена2018 г. съсстоманобетоннаконструкцияса53.3%, стухлена – 33.3%, и сдруга – 13.4%.

Най-високеделътнановопостроенитежилищастристаи (31.8%), следваттезиспо две и четиристаи(по 27.3%), анай-нисъкеделътна жилищата спетстаи(13.6%).

t65t54Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. е 2 241 кв. м, или близо четири пътиповечев сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площсе увеличава с 361.1% до 1 388 кв. м. (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 113.8 кв. м през второто тримесечие на 2017 г. на 101.9 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

About the Author :

Leave a reply