Повече разрешителни за други строежи, по-малко за жилищни сгради

???????????????????????????????През четвъртото тримесечие на 2015 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 7 жилищни сгради с 13 жилища в тях и 2 159 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 29 други сгради с 11 844 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 53.3%, жилищата в тях – с 13.3%, a застроената им площ – с 3.8%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради се увеличава с 45.0%, а тяхната РЗП – със 17.5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 30.0%, жилищата в тях с 62.9%, а съответната им РЗП – с 59.4%. Същевременно е регистриран ръст на броя на разрешителните за строеж, издадени на други сгради със 70.6%, докато тяхната РЗП намалява с 3.2%.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 10 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 554 кв. м РЗП, както и на 10 други сгради с 1 609 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради нарастват с 11.1%, докато броят на жилищата в тях намалява – с 58.3%, а тяхната РЗП – с 50.8%. Броят на започнатите други сгради намалява с 33.3%, а общата им застроена площ – с 97.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 25.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 54.5%, а общата им застроена площ – с 35.5%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 50.0%, а съответната им РЗП – с 86.3%.

About the Author :