Повече приходи от осигуровки

DSC00070A81 милиона лева са събраните приходи от НАП-Ямбол през изминалата 2013 година. Приходите от здравни вноски са с 13 хиляди лева повече от миналогодишните. Повече са постъпленията и по отношение на осигурителните вноски- близо 23 милиона лева са внесени през миналата година. Събираемостта на т.нар. неданъчни приходи (сред които санкции от други държавни органи, изпратени за събиране в НАП) достига 58 хиляди лв., което е с 10 хиляди. лв. над плана.
Преизпълнение на плана с над половин милион лева отчита приходното ведомство в Ямбол от Допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Над 41 милиона лева са платили ямболлии за данъци към бюджета   през миналата година. Като цяло постъпленията са по-малко от миналогодишните. По- добри постъпления отчита ямболския офис от Корпоративни плащания- над 6, 6 милиона лева, с над 1 милион повече от 2013 и преизпълнение от 18 % ,но има изоставане от плана при  събирането на данъците върху доходите на физическите лица и ДДС . Причините за изоставането са свързани основно с промените, произтичащи от въвеждането на единната сметка от началото на 2013 г. и факта, че вноските за данък върху доходите по този повод през годината са били 11, а не 12.

Ваня Велева  

About the Author :