Повече приходи от нощувки в Ямболско, най-много са гостите от Германия

54446149Приходите от нощувки през август 2018 г. в област Ямбол достигат 138 724, или с 3.1% повече в сравнение с август 2017 година, съобщават от НСИ. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 11.9%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 16.9%. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през август 2018 г. в област Ямбол е Германия – 26.5%, следват Румъния – 13.9%, Унгария – 11.7% и Италия – 8.2%.

През август 2018 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 379, а на леглата – 689. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 8.7%, а на леглата – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 4 223, или с 21.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2018 г. намаляват с 8.5% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 1 629. Те са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 332, а пренощувалите българи – 1 297. Българските граждани са реализирали средно по 2.7 нощувки, а чуждите – средно по 2.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2018 г. е 19.8% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 3.6 процентни пункта.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply