Повече приходи в „Тунджа”

DSC00544Над  3 341 000 лв. са постъпленията от местни данъци и такси в община „Тунджа”.  Изпълнението на приходите е 72,31 % от първоначалния план на бюджета, а без таксата за битови отпадъци и глоби, които са сравнително  най-изоставащи, изпълнението достига над 78 %.

Доброто изпълнение на приходната част на бюджета ще позволи на община „Тунджа” да вложи повече средства в текущи ремонти на уличната мрежа, коментира кметът Георги Георгиев. Той съобщи, че се обмисля актуализация на бюджета за такъв тип дейности с близо 400 000 лв. Вероятно ще се увеличи и самият план на собствените приходи, но това ще стане на юлската сесия на Общинския съвет.

About the Author :