Повече пощенски станции приемат декларации

DSC00566AПовече пощенски станции в Ямболска област – 12, ще приемат данъчни декларации през тази година. Данъчни формуляри се приемат в пет пощенски станции в Ямбол – централна поща, Аврен, Каргон, „Златен рог” и „Бенковски”, в Елхово, в Болярово и в селата Безмер, Бояджик, Ботево, Тенево и Зимница.
Два са вариантите, които предлага „Български пощи” . Единият е директно подаване на годишни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и по чл. 92 от ЗКПО с получаване на входящ номер в регистъра на НАП, което струва 1,20 лв.  Вторият е годишни данъчни декларации могат да се подават до съответната териториална дирекция на НАП и препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция, където безплатно се получават и необходимите формуляри. Попълнената данъчна декларация се запечатва в плик и се предава на пощенското гише като „Препоръчана” (0,65 лв.). Може да бъде придружена с „Известие за доставяне” (обратна разписка – 0,55 лв.), което удостоверява получаването й в данъчните служби. Към тези суми се прибавя и таксата за самата пратка, която зависи от теглото й (до 50 гр. – 0,65 лв., за 51-100 гр. – 0,70 лв., за 101-250 гр. – 0,85 лв.). През 2014 г. пощенските станции, които приемат данъчни декларации са 408, което е с 55 бр. повече в сравнение с тези през 2013 г.
До 10 февруари 2014 г. физическите лица, които имат данък за довнасяне, могат да се възползват от пет процентната отстъпка, ако са подали декларацията си и са заплатили дължимата сума към бюджета в същия срок.

About the Author :