Повече пари за храна на децата, за медиците и за помощи при новородено в община Болярово

Болярово, 12.02.2020 г.

Средният месечен оклад за един храноден в целодневните детски градини в община Болярово се повишава от 2,50 лв. на 2,80 лв., а средният месечен оклад за един обяд в учебен ден в училищата скача от 1,50 лв. на 1,70 лв., реши Общинският съвет днес при приемането на бюджета за 2020 г. Целта е на децата и учениците да се предоставя по-здравословна и качествена храна.

Помощите, предоставяни за новородено в община Болярово през тази година се увеличават от 100 на 200 лева. Общата сума на средствата, определени за помощи на гражданите, предоставяни от Общинския съвет през тази година, е 30 хил. лв.

Допълнителното заплащане на медицинските фелдшери към лекарските практики в Болярово, Мамарчево, Воден, Стефан Караджово се увеличава от 200 на 250 лв. месечно с цел подобряване медицинското обслужване на населението.

About the Author :

Leave a reply