Повече от 300 ученици от “Тунджа” участваха в първата общинска програма за организиран летен отдих

49Повече от 300 деца и ученици от учебните и детски заведения се включиха в първата общинска програма за организиран летен отдих.

През тази седмица приключва първата програма за организиран летен отдих на децата от община „Тунджа”. Бяха проведени две образователни инициативи в направления „Изкуство” и „Спорт” за общо 70 ученика от общинските училища на базата на Международния младежки център в Приморско.

Повече от 100 ученика от 10-те общински училища участваха в 5-дневните органзирани интерактивни занимания в Общинския посетителски център в лесопарк Бакаджик. Те се реалзизират от екип от педагози, аниматори и представители на общината. Включват поредица от дейности, формиращи нови знания, умения и компетенции у подрастващите. За всяко от учебните заведения на общината е организирана и проведена 5-дневна анимирана програма, като подборът на участниците в нея е извършен от екипите на учебните заведения. Дейностите са финансирани чрез Общинския фонд за подкрепа на ученици с високи постижения в образованието и/или в неравностойно положение, като средствата се набират изцяло от благотворителност.

Учениците, заедно с аниматорите, подготвиха и интерактивни занимания за децата от детските градини и техните родители. По този начин над 150 деца от детските заведения на общината и родители се включиха в дейностите на Общинския посетителски център в Лесопарк Бакаджик. Заниманията за децата от детските градини и техните родители се реализираха с подкрепата на Общинския общностен център „Желани пространства”, който се финансира по Схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Посетителският център в лесопарк Бакаджик е изграден по проект на общината по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция и предлага отлични възможности и условия за организиран отдих и образователни инициативи за децата и учениците.

Община „Тунджа” ще продължи да надгражда и утвърждава тези дейности и през следващите години в полза на развитието на децата и учениците.

About the Author :