Повече от 10 фирми искат въвеждане на дуално обучение

IMG_1558Втората среща при областния управител на област Ямбол за определяне на държавния план-прием за учебната 2016/2017 година се състоя съвместно с Инспектората по образование, директорите на професионални училища, на гимназиите и на средните образователни училища, които предлагат прием след 7 и 8 клас. В нея се включиха и членове на Областния съвет за развитие. На тази среща стана ясна цялостната картина на предстоящия план-прием.

За област Ямбол 1033 ученици ще бъдат приети в 21 профилирани и професионални паралелки в 8 клас. В 9 клас ще бъдат разпределени 540 ученици в 23 планирани паралелки.

IMG_1561След проведената среща с професионалните училища и работодателите има вече положителен ефект и реален резултат. Повече от десет фирми от областта са заявили писмено желание да се включат по-ефективно и реално в процеса на дуално обучение. Споделеното от Камарата на строителите предложение и нужда от кадри със средно образование в строителството се реализира вече като предложение в ОУ „Петър Берон“ Ямбол да се формира паралелка след 6 клас по специалността „Помощник в строителството“.

Това доказва необходимостта от диалог и търсене на пресечната точка между исканията на децата, възможностите на училищата и търсенията на бизнеса и пазара на труда.

IMG_1563„Делегираните бюджети и привличането на ученици са важни, но по-важен е образователния процес и на него трябва да се обърне внимание, защото резултатите за областта не са добри“, това каза в заключение областният управител Димитър Иванов и заяви, че разговорите на тема образование и реализация на кадри продължат с кметовете на общини.

Окончателното предложение за държавен план-прием в област Ямбол за 2016/2017 учебна година ще бъде разгледано в Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

About the Author :