Повече от половината фирми плащат данъци онлайн

nap-zima-331 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък след приспадане на направените авансови вноски, припомниха от НАП- Ямбол. Дотогава трябва да се подаде годишната декларация, включително от фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а, а в него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. Фирмите, които подадат декларациите си през интернет, ползват 1% отстъпка от дължимия налог за цялата година, но не повече от 1000 лв. Бонусът обаче може да се ползва само ако данъкът е внесен до края на месеца. До момента в Офис – Ямбол са подадени 880 формуляра на гише, близо 1000 декларации са получени по интернет.
От 1 март преводите към приходната администрация стават по 4 нови банкови сметки:
– 11 00 00 – за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
– 55 11 11 – за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ
– 56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК)
– Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лв. за юридическото лице и 200 лв. за управителя на фирмата.

About the Author :