Повече от половината деца в региона родени извън Ямболска област

bebetaПовече от половината деца в региона през 2015 г. са родени извън Ямболска област. Това показва съпоставката на две бази данни – тези на Националния статистически институт за ражданията през 2015 г. и Информационната система за ражданията в България, която се води от Министерството на здравеопазването.

Според статистиката в Ямболска област през 2015 г. има 1161 раждания, докато Информационната система на здравното министерство отчита само 511 раждания. Драстичната разлика от 650 раждания се дължи на това, че статистиката отчита броя на регистрираните новородени деца по общини, докато информационната система отчита родените в здравните заведения в съответната община, т. е. за Ямболска област родените в акушеро-гинекологичните отделения на ямболската и елховската болници.

Тази статистика отново показва затвърдената вече тенденция, че жените в региона масово не раждат в ямболската болница, като освен сливенските здравни заведения, те вече предпочитат и такива в Стара Загора и в Бургас. Една част от регистрираните новородени в региона са проплакали и в чужбина, но са регистрирани тук по постоянен адрес на техните родители, за да имат и българско гражданство.

Друга тенденция, която се забелязва и в двете бази данни е, че раждаемостта в региона намалява с около 100 деца годишно.

Според информационната система на здравното министрество през 2015 г. в Ямболска област са родени 511 деца, през 2014 г. – 610, през 2013 г. – 737. Същата е и тенденцията според националната статистика.

През 2015 г. статистиката отчита, че в региона са родени 582 момчета и 579 момичета. Само 384 от живородените деца са се появили в семейства със сключен граждански брак, докато 67 на сто или 772 деца са извънбрачни. При 5 от ражданията има мъртвородени деца, които са извънбрачни.

Средната възраст на майките при раждане в региона е 26,3 години, докато при първо раждане е – 25,9 години.

Според  националната статистика Ямболска област се нарежда на 21 място по раждаемост сред 28-те области в страната.

Няма да бъде по-различна и тенденцията през 2016 година – досега в региона са се родили само 164 деца според Информационната система за ражданията на здравното министерство, като там Ямболска област е на трето място отзад напред – с по-малко новородени деца са само областите Видин – 74 деца и Разград – 158 деца.

 

About the Author :