Повече осиновени деца

photo_verybig_689138Осиновените деца през тази година се увеличавата в сравнение с предходната година. От началото на 2014г. до 30 юни са осиновени 16 деца – от български граждани са осиновени 11 деца, международните осиновявания са 5.  За същия период (януари – юни) през 2013 г. са осиновени 13 деца – от български граждани 11, международни осиновявания – 2.

Международните осиновявания се осъществяват чрез дирекция “Международни осиновявания” към Министерство на правосъдието.

Осиновяването е мярка за закрила, която осигурява грижа за деца в семейна среда, с всички произтичащи от това права и задължения, като между роднини по произход. Извършва се по реда на Семейния кодекс. В процедурата по осиновяване водещ фактор е избор на „подходящо семейство за детето”.

От началото на годината Съветът по осиновяване към Регионална дирекция социално подпомагане – Ямбол е провел 25 заседания.

Към 30 юни 2014г. общият брой деца, вписани в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден от РДСП – Ямбол е 66.

 

About the Author :