Повече нощувки в Ямболска област през юли

99999През юли 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 351, а на леглата – 629. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 10.5%, а леглата в тях – с 4.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г., е 3 672, или с 43.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юли 2019 г. в област Ямбол е Австрия – 14.9%, следват Румъния – 11.5%, Турция – 10.8% и Гърция – 7.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юли 2019 г. се увеличават с 16.3% в сравнение със съответния месец на 2018 г. и достигат 1 811. Те са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 378, а пренощувалите българи – 1 433. Българските граждани са реализирали средно по 2.1 нощувки, а чуждите – средно по 1.8 нощувки.

er4544Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2019 г. е 19.4% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 6.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. в областта достигат 152 085 лв., или с 46.8% повече в сравнение с юли 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 55.8%, така и от чужди граждани – с 22.7%.

About the Author :

Leave a reply