Повече места за настаняване в областта през юни, но по-малко нощувки и приходи

54446149Увеличение на общия брой на местата за настаняване в област Ямбол през юни 2017 г. с 4,5 процента, но по-малък брой на нощувките спрямо същия месец през 2016 г. – с 1,9 процента, отчитат от Териториално статистическо бюро-Югоизток, отдел „Статистически изследвания-Ямбол“. Намаляват и приходите.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юни 2017 г. в област Ямбол е Германия – с 21.0%, следват Румъния – с 12.3%, Унгария и Обединеното кралство – с по 6.9% и Турция – с 6.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юни 2017 г. намаляват с 5.5% в сравнение със съответния месец на 2016 г. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 329, а пренощувалите българи – 1.7 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.6 нощувки, а българските – средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2017 г. е 23.7%, като намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с юни 2016 година.

Приходите от нощувки през юни 2017 г. в областта достигат 203.0 хил. лв., или с 2.6% по-малко в сравнение с юни 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български граждани – с 2.8%, така и от чужди граждани – с 1.9%

 

About the Author :