Повече издадени строителни разрешения

stroezhПрез третото тримесечие на 2014 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 32 жилища в тях и 6 556 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 23 други сгради с 6 452 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 58.3%, жилищата в тях – със 128.6%, а застроената им площ нараства над два пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 11.5%, докато тяхната РЗП е повече от два пъти.

В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 46.2%, жилищата в тях – с 14.3%, а съответната им РЗП – с 69.1%. Регистриран е спад на броя на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 11.5%, докато тяхната РЗП нараства с 15.4%.

През третото тримесечие на 2014 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 11 жилищни сгради с 27 жилища в тях и с 5 721 кв. м РЗП, и на 34 други сгради с 10 759 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради бележат намаление с 21.4%, но е регистрирано увеличение на жилищата в тях – с 58.8% и на тяхната РЗП – със 111.5%. Броят на започнатите други сгради нараства със 100%, а общата им застроена площ – със 143.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 10.0%, жилищата в тях – със 145.5%, а общата им застроена площ нараства над два пъти. Започнатите други видове сгради бележат увеличение с 41.7%, а съответната им РЗП – с 9.8%.

 

 

About the Author :