Повече загинали в катастрофи през 2019 г., в две-трети от случаите жертвите са водачите на превозните средства

Ямбол, 5.10.2020 г.

През 2019 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 17, а на ранените – 70 души, съобщават от Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”. В сравнение с 2018 г. броят на произшествията и на загиналите се увеличава, съответно с 12.9 и 6.3%, докато броят на ранените лица намалява с 5.4%. (Фиг.1).

От всички регистрирани произшествия – 67, или 95.7% са по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС), от които най-голям брой ПТП са причинени от водачи, управлявали лични МПС – 59, или 88.1%.

През 2019 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец януари – 13, а най-малко през месеците май и октомври – по 2 броя. Най-много са ранените лица през месец януари – 14, или 20.0% от общо ранени лица през годината. Броят на загиналите лица е най-голям през месец юни – 4, или 23.5% от всички загинали.

По дни от седмицата, най-много ПТП са настъпили в понеделник – 12. Броят на ранените е най-голям във вторник – 13, а на загиналите в четвъртък – 5 лица.

Разпределението на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

  • Деца и младежи под 15 години -6%;
  • От 15 до 24 навършени години -9%;
  • От 25 до 64 навършени години – 57.1%;
  • Над 65 навършени години – 21.4%.

От общия брой на загиналите участници в движението с най-висок дял са водачите при ПТП – 76.5%, следвани от пътниците и пешеходци – по 11.8%. Ранените водачи на МПС са 50.0% от общия брой на пострадалите, а пътниците и пешеходците, съответно – 34.3 и 15.7%.

През 2019 г. на територията на област Ямбол 57.1% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани извън населените места – с 39 ранени и 12 загинали, останалите са регистрирани в населените места, съответно с 31 ранени и 5 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в общините Тунджа и Ямбол – по 23. В община Тунджа ранените лица са 24, а загиналите – 7. В община Ямбол броя на ранените лица е 23, а на загиналите – 5. Най-малко произшествия са настъпили в община Болярово – 2 на брой, с 2 ранени лица.

About the Author :

Leave a reply