Повече жилищни сгради в Ямболска област

Ямбол, 24.08.2020

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 13. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са с 5 повече, или с 83.3%, а жилищата в тях се увеличават с 5, или с 62.5% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2020 г. със стоманобетонна конструкция са 54.5%, с тухлена36.4%, а с панелна – 9.1%.

Найвисок е делът на новопостроените жилища с четири стаи (38.5%), а най-нисък на тези с две стаи (7.7%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2020 г. е 1 744 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2019 г. се увеличава със 130.7%.

Жилищната площ също се увеличава – със 103.7% и достига 1 200 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 94.5 кв. м през второто тримесечие на 2019 г. на 134.2 кв. м през същото тримесечие на 2020 година.

About the Author :

Leave a reply