Повече деца са родени в община „Тунджа“ през 2021 г.

 

„Тунджа“, 10.01.2022 г.

Повече деца са родени в община „Тунджа“ през 2021 г., съобщи кметът Георги Георгиев базирайки се на данните, предоставени от Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“ след приемане на регистрите по гражданско състояние от 44-те населени места в общината.

През 2021 г. родените с постоянен адрес на територията на община „Тунджа“ са 193 деца, което е с 20 повече спрямо предходната година. През 2021 г. са по-малко децата, родени в чужбина – съставени са 21 акта за раждане, докато година по-рано са били 24.

Увеличени са и браковете, съставени са 63 акта за граждански брак, докато през 2020 г. актовете са били 57. Най-много бракове – 13, са сключени в с. Козарево, 9 са в с. Завой, 8 – в с. Симеоново, 5 в с. Веселиново, 12 брака са били с изнесен ритуал, а 4 са сключени в чужбина.

Починалите с постоянен адрес в община „Тунджа“ през 2021 г. са били 599 души, с 3 повече спрямо 2020 г. Съставените в община „Тунджа“ актове за смърт са 432, с 15 по-малко от предходната година, 5 са актовете на починали в чужбина тунджанци.

Смъртността в общината за миналата година не е много по-висока спрямо предходната, ако се съди по друга една статистика за починалите от или с Ковид 19 с постоянен адрес в община „Тунджа“. През 2021 г. броят им е бил 95, а през 2020 г. – 31, т. е. три пъти по-голяма смъртност, каквато е и тенденцията за цялата страна.

About the Author :