Повече дела са разгледали съдиите от съдебен район Ямбол

DSC01415Съдилищата в съдебен район  Ямбол са разгледали над  10 000 съдебни дела, което е с 1336 повече спрямо 2016 г. и с 1680 повече от 2015 г. Над 90 % от делата са приключени в тримесечен срок. Това оповести председателят на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков преди началото на  общото събрание за обсъждане на годишния доклад за дейността на съдилищата от Ямболския съдебен район. На него беше  направена презентация на резултатите на всички съдилищата от Ямболския съдебен район, в който влизат Ямболски окръжен съд, Ямболски районен съд, Елховски районен съд и Тополовградски районен съд.

DSC01425На общото събрание присъстваха като гости Маргарита Георгиева, от Върховен касационен съд, Пепа Чиликова, командирована в Апелативен съд – Бургас, зам.-председателят на Окръжна прокуратура – Ямбол Димитринка Георгиева, представители на Областна дирекция на МВР – Ямбол и председателят на Адвокатска колегия – Ямбол Георги Георгиев.

През 2017 г. съдилищата в Ямболски съдебен район са осъдили 712 лица, оправданите са само 18.

DSC01420През годината са извършени проверки от Инспектората на ВСС, от Апелативен съд – Бургас, а Окръжен съд – Ямбол е извършил проверка на районните съдилища и всички резултати са отлични и без забележки, изтъкна още Васил Петков.

DSC01416 DSC01417 DSC01419 DSC01433 DSC01445

 

 

About the Author :