Победителите от ученическия конкурс за компютърни презентации „Аз познавам и приемам твоя свят”

P1010567В артсалона на Народно читалище «Зора-1945»  се състоя представянето на презентациите от ученическия компютърен конкурс «Аз познавам и приемам твоя свят» и отчитането на резултатите на участниците в него.

Организатори на конкурса са Основно училище „Йордан Йовков” – Ямбол и Народно читалище “Зора-1945” – Ямбол.

УP1010570ченическият конкурс е част от проекта „Дъга над Тунджа”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Неговите основни цели са превръщането на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество, възпитаването на децата и младите хора в дух на толерантност и търпимост към различните, както и подобряване на презентационните умения у учениците.

В предварителния етап на конкурса се включиха 30 деца от 5 до 8 клас от Основно училище „Йордан Йовков”, Основно училище „Д-р Петър Берон”, „Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” и Народно читалище „Зора-1945”. От кандидатите бяха избрани 17 ученици, които представиха своите презентации, свързани с културата на различни етноси.

P1010578Участниците се състезаваха индивидуално в две възрастови групи. Те разказваха за празниците, обичаите и традициите на фона собствените им презентации.

Гости на проявата бяха Мима Кондова, директор на ОУ „Йордан Йовков”, Диана Цонева и Жана Мишинева, помощник-директори в ОУ „Йордан Йовков”, преподаватели от ОУ „Д-р Петър Берон” и Спортно училище „Пиер дьо Кубертен”, както и родители на участниците.

P1010582Авторитетно жури в състав: Невена Димитрова, председател на НЧ „Зора-1945”, Николина Георгиева, ръководител на проекта, Диана Чавдарова, специалист информационни технологии, определи от всяка възрастова група по трима победители, на които бяха връчени медали и дипломи. В първа възрастова група (5-6 клас) бяха отличени Рафаела Атанасова Фотева от НЧ “Зора-1945” за презентацията на еврейския празник Пасха, Владимир Емилов Костадинов от ОУ “Д-р Петър Берон” за „Магията на ромската култура” и  Цветелина Иванова Дочева от Спортно училище “Пиер дьо Кубертен” за представянето на древния руски обичай Масленица.

P1010603Тримата победители от втора възрастова група бяха Димитър Георгиев Спасов, Рода Петкова Димова и Султана Атанасова Георгиева от ОУ “Йордан Йовков”. Димитър представи ромския празник Банго Васил, Рода презентира Гергьовден, а Султана разказа за традиционната ромска сватба.

Всички участници получиха грамота за участие и пакет с флаш памет и слушалки, които им бяха връчени от Мима Кондова – директор на училището.

 

P1010624

About the Author :