ПМГ “Атанас Радев” с най-висок резултат на НВО след VII клас, ОУ “Хр. Смирненски” най-зле по български език

NVO-7klas_img1Най-висок резултат на Националното външно оценяване по български език и литература след 7 клас са постигнали учениците на ПМГ „Атанас Радев” – 67,91 точки, а най-нисък учениците от ОУ „Христо Смирненски” – 14,28 точки, става ясно от анализа на резултатите.

Средният брой точки за област Ямбол на Националното външно оценяване по български език и литература след 7 клас  за 2018 година по първи модул е 27,72 при максимум 65 точки, а общо от двата модула е 38,43 при максимум 100 точки. Работилите по втори модул са получили среден резултат 10,71 точки от възможен максимален брой 35 точки.

За сравнение предходната  2017 година средният резултат по първи модул е бил  29,43 точки ,  40.05 среден брой точки общо за двата модула и 10,62 за втори модул.

На Национално външно оценяване през тази учебна година има 3 изпитни работи с нула точки,  през миналата  4 изпитни работи не са получили нито една точка.

Най-високият резултат през тази година е 92 точки, през 2017 година е постигнат  резултат от 94  точки.

Най-зле са се представили учениците при задача, свързана с информация, съдържаща се в текста; при определяне на съставно сказуемо, употребено в изречение; употребата на кавички.

Най-добре са се справили при задача, в която е трябвало да определят начина на представяне на информация в текст; задача за познаване на основните мотиви в литературните творби и да свържат цитат с литературно произведение.

По втория модул са работили 56 % от учениците, като 10 % от тях са се отказали да работят като или не са писали, или са написали няколко изречения и написаното почти не съответства на текста и имат нула точки.

С максимален брой точки на допълнителни модул са двама ученици.

В областта най-добре на Националното външно оценяване след 7 клас по математика са се представили учениците на ПМГ „ Атанас Радев”- Ямбол със среден брой точки от двата модула – 64,53 точки.

Област Ямбол е на 15-то място в страната по резултат от НВО по математика и на 8-мо място по растеж в резултатите в средния брой точки през последните две учебни години.

През тази учебна година в НВО по математика взеха участие 1025 ученици в седми клас, от тях  във втори модул участваха 506. За сравнение през предходната учебна година 2016/2017 г. в НВО на математика се явиха 996 ученици, а във втори модул – 492 ученици. Запазва се тенденцията около 49% от всички явяващи се ученици на НВО по математика за решават и задачи от втори модул.

Средният брой точки за област Ямбол по математика за учебната 2017/2018 г. от първи модул е 29,01 при максимум 65 точки, а общо от двата модула е 32,34 при максимум 100 точки. Работилите по втори модул са получили среден резултат 3,32 точки от възможен максимален брой 35 точки. За сравнение предходната учебна година 2016/2017 г. средният резултат от първи модул е бил 26,48 точки, по втори модул – 2,75 точки и общо за двата модула – 29,33. През тази учебна година шест изпитни работи са оценени с нула точки, а най-високият резултат е 92 точки. За сравнение през миналата учебна година беше постигнат  максимален резултат от 100 точки от двама ученици.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply