Платформата „С Тунджа в сърцето“ с множество реализирани проекти

Boiadzhik-2Голяма част от проектите и инициативите, включени в платформата „С Тунджа в сърцето“, са вече реалност. Идеята на община „Тунджа“ за тази кампания бе да бъде провокирана още по-непосредствена и ползотворна комуникация между местните общности, както и да се приложи механизъм за осъществяването на иновативни и обществено значими инициативи. Народни читалища, кметства, църковните настоятелства, училища, детски заведения, младежките неправителствени организации и жители на населените места обединиха усилията си и всички заедно реализираха своите инициативи. Придадоха по-красив облик на площадните пространства в част от селата. Почетоха паметта на героите, загинали във войните, като почистиха и озелениха терените около паметниците. Съхраниха своят бит и култура в краеведските и етнографски сбирки. Създадоха нови кътове за спорт и отдих.

KukorevoЕдин от вече осъществените проекти по платформата „С Тунджа в сърцето“, е инициатива на футболен клуб „Тракиец“, с. Кукорево. Те създадоха по-добри условия за оползотворяване на свободното време и масов спорт на децата и младежите в с. Кукорево, като бяха отремонтирани две помещения в сградата, обслужваща стадиона и в основно училище „Христо Ботев“.

Проектът на Народно читалище „Просвета – 1910“, с. Тенево, бе реализиран успешно, като идеята там беше да се изгради красива природна среда за отдих на жителите на селото. Дейностите включват посаждане на красиви пролетни цветя и поставяне на пейки на площада в центъра на село Тенево.

HadzhidimitrovoПо младежката инициатива „Да помним и почитаме паметта на героите” селата Миладиновци, Межда, Челник, Бояджик, Хаджидимитрово и Козарево придадоха по-добър облик на паметниците и терените около тях.

В Миладиновци, със съвместна акция на местното население, читалището и църковното настоятелство, беше почистен теренът около паметника, бяха подменени базалтовите плочки и бордюрите.

???????????????????????????????Народно читалище „Зора – 1928“, с. Межда и местната общност реализираха своите две инициативи, като посадиха вечнозелени декоративни дръвчета и поставиха комплект маси и пейки в централната част на селото, където се намира и паметника на загиналите във войните.

??????????Идеята на Народно читалище „Зора – 1930“, с. Челник вече е реалност. С усърден труд почистиха парка, където се намират двата паметника на загиналите във войните. Беше поставена нова паметна плоча с имената на загиналите герои.

Село Бояджик и в частност Народно читалище „Джон Атанасов – 1928“, реализираха своята инициатива като почистиха от битови отпадъци зелените площи в парк „Априлец“. Бяха поставени информационни табели, пейки и нова чешма. В цветните алеи бяха посадени 20 рози, а с посаждането на 40 туи бе оформена красива зелена дъга около паметника „Априлец“.

В селата Победа и Хаджидимитрово паметниците бяха почистени, а посадените цветя и друга декоративна растителност естетизираха терените около тях.

KozarevoЧрез провеждането на дарителска акция жителите на село Козарево успяха да съберат средства за изграждането на паметник на загиналите във войните козаревци. Платформата „С Тунджа в сърцето“ стана част от тази инициатива, предоставяйки посадъчен материал. Дърветата, декоративните храсти и свежите пролетни цветя бяха посадени с доброволния труд на жителите на населеното място.

В рамките на обществената инициатива „Духът на моето село“, която също е част от платформата „С Тунджа в сърцето“ бяха реализирани поредица от инициативи.

Село Козарево създаде своята етнографска сбирка в помещението на пенсионерския клуб, която включва красиви автентични предмети, предоставени от местното население. Най-възрастните жители на селото разказаха интересни истории от миналото. Беседата за бита и традициите на село Козарево провокира интереса и на младите хора.

Етнографска сбирка в три къта, със 180 експоната от 75 вида, обединени под мотото „Изкуството и таланта на ръцете“ в село Симеоново, беше подредена с доброволният труд и дарения на жителите на селото. Тази експозиция пресъздава живота на симеоновци през годините и чрез нея ще се съхранят и популяризират бита и традициите на селото, ще остави за следващото поколение един добър спомен за миналото на  симеоновци.

Читалище „Просвета-1910”, село Тенево, отдавна си беше поставило за цел да обогатява своя краеведски отдел с материали, отразяващи местния бит и фолклор. Много са песните и обичаите, които са записали и запазили в читалището. Мечтата на теневци бе те да бъдат отпечатани и така да стигнат по-непосредствено до домовете и сърцата на хората. Това се случи отново благодарение на платформата „С Тунджа в сърцето”. „Автентични песни от село Тенево“ е сборник, включващ местен фолклор, който е ценен извор на българщина, съхранена от теневци през вековете.

С откриване на постоянна фотоизложба “Духът на моето село Победа през годините“ се включиха от Народно читалище „Васил Левски-1931“, с. Победа. Тя има за цел да запази и съхрани спомена за бита, трудовата дейност, облеклото и обичаите на победенци през годините от началото до средата на ХХв.

В инициативата „Духът на моето село“ се включиха още селата Дражево и Генерал Инзово и други населени места, които обновиха своите съществуващи етнографски сбирки.

Жителите на община „Тунджа“ приемат платформата „С Тунджа в сърцето“ като една обща кауза, кауза, която помага да споделяме общи цели и приоритети за населените места. Чрез инициативите, включени в платформата, всички заедно обединяваме усилията си да реализираме важни за селата инициативи. По този начин хората имат непосредствена възможност да формулират своите идеи и да ги реализират заедно с Община „Тунджа”.

About the Author :