Планирани са 45 паралелки в осми клас с 1170 ученици в областта през 2020/21 учебна година

Ямбол, 18.02.2020 г.

Комисията по заетост към Областен съвет за развитие днес съгласува и прие изготвеното предложение за държавния план-прием на област Ямбол за 2020/2021 година. Регионално управление на образованието – Ямбол представи данни за държавния план–прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните училища на областно ниво за учебната 2020/2021 година. В предложението са засегнати ключови фактори, като броя на завършващите ученици и стратегиите за развитие на професионалното образование.

За област Ямбол максималният допустим брой паралелки в 8 клас е 46. За новата учебна година са планирани 45 паралелки за осми клас с 1170 ученици, като 30 от тях са професионални паралелки. Учениците в STEM паралелки се предвижда да са 741. В област Ямбол ще бъдат разкрити 6 нови специалности, от които пет са STEM. Две са защитените специалности, една от които нова за областта, това е „Пчеларство и бубарство“ в ПГЗ „Христо Ботев“ Ямбол. Нова специалност тази година ще предлага и ПГЛПЕХТ – това е „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“. Тя ще подготвя специалисти за дестилериите в областта, които преработват лавандула. Приоритетните за пазара на труда специалности, които ще се реализират са 11. В три професионални гимназии в област Ямбол ще има дуална система на обучение – това са ПТГ „Иван Райнов“, ПГ по хранителни технологии и туризъм и ПГЛПЕХТ. В Математическа гимназия се запазват 2 паралелки на обучение 5 клас.

Коментирано бе кои са и каква е причината да не се реализират три професионални паралелки през миналата учебна година. Едната е била със специалност „Икономическа информатика“ в Професионалната гимназия по икономика. От учебното заведение предлагат през следващата учебна година тази специалност да е половин паралелка. Втората нереализирана паралелка е била половината „Машини и съоръжения ЦПУ“ и другата половина – „Газови техници“ в Професионалната техническа гимназия. През новата учебна година предложението за половин паралелка „Машини и съоръжения ЦПУ“ остава, а втората половина се заменя със специалността „Системно програмиране“. Третата нестанала през миналата година паралелка е задочна в ПГСА „Кольо Фичето“. Тя отпада, ще има задочна паралелка в ПГ по подемна, строителна и транспортна техника.

Представителите на общините, на работодателските организации подкрепиха така направеното предложение за специалности и новите предложения, като изразиха мнението, че проблемът вече не е какви са паралелките и специалностите, а това, че младите хора не са мотивирани да работят. Те масово отиват да учат и масово повече не се връщат в Ямбол и региона. Това е посоката, в която трябва да се търсят решения.

Мнението си изрази и областният управител Димитър Иванов, който подкрепи предложения план-прием, макар и с резерви и поиска от институциите, ангажирани в областта за образованието, по-строг контрол не само по привличане и задържане на учениците в училище, а и в процеса на обучение.

About the Author :

Leave a reply