Плажовете „Аркутино“ и „Дюни-юг“ търсят спасители със сертификат

Logo_VSS_bulПредложение от Български Червен кръст – Ямбол за работа на водни спасители, притежаващи сертификат за „ Воден спасител на открити водни площи и море” за плажовете  „Аркутино“ и „Дюни-юг”, стопанисвани от „ГБС-ТУРС” ЕАД:

  1.Плажовете „Аркутино“ и „Дюни-юг” са относително спокойни. Намират се между Созопол и Приморско.
2. Обособени са общо 8 /осем/ спасителни поста, обезпечени с необходимото оборудване, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи;
3. Осигурена лична екипировка за водните спасители

  4. Финансови и битови условия за водните спасители:
– Осигурено хранене – три пъти на ден;
– Осигурено е нощуването – сграда в близост до плажа. Разходите са за сметка на работодателя;

      – Един почивен ден през седмицата;

      – Крайна сума за получаване от водния спасител, след приспадане на осигуровките – 700 лв. по трудов договор;

      – Парични бонуси;

      – 11 л. минерална вода всяка седмица;

      –  В 14.00ч. всеки ден  се полага кафе;

      – Назначените по трудов договор за работа с „ГБС-ТУРС” ЕАД водни спасители, подписват Споразумение за съвместна дейност с БЧК-Ямбол, като по този начин организацията приема да защитава интересите на водните спасители във връзка с изпълнението на служебните им ангажименти;

      – Отличен колектив и работа на най-красивият плаж в България.

      – Дата на назначаване: 15-20 юни 2017г.

       Офертата е валидна за сезон 2017г.

Лица за контакт:

инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Ямбол, тел. 046/ 66 44 24; 0889 79 79 27, e.mail: [email protected];

Добриела Праматарова – специалист „ВСС” в БЧК-Ямбол, e.mail: [email protected]; [email protected]; тел. 046 / 66 44 24, 0886 344 250.

About the Author :

Leave a reply