Писмо от Движение за екологична насоченост до община Ямбол

                                                                                                                                      ДО

И.д. Кмет на Община Ямбол

Г-жа Бицова

Уважаема госпожо Бицова,

От много години очакваме почистването на бетонираното корито на река Тунджа, за да можем пак да пускаме лодки и разхождаме деца в чисти води и приятна околна среда. Искрено се радваме, че стартира проекта по почистването на коритото от наноси.

Но още веднъж заданието и проектът са недомислени. Най-малкото, защото всички тези плодородни наноси се изхвърлят в една дупка, вместо да се използват за подобряване качеството на почвата в публичните зелени пространства, градини; част от нея може и да се продаде. Убедени сме, че хората са готови да закупят такава качествена почва, а от там и да се намали себестойността на проекта. Възможно е също, тези няколко десетки хиляди кубични метра земна маса, да се използват за запръстяване на сметището, тъй като миналата година там имаше постоянен недостиг на материал за запръстяване. Сметището не се запръстяваше с необходимите количества и от там вонята в близките села и магистралата беше непоносима.

Затова с настоящото Ви молим временно спиране на операциите по почистването на коритото на река Тунджа с цел следващият кмет да оптимизира разходите по проекта.

С уважение,

Дата:   24.10.2019 г.                                     

Димитър Вълев Димитров

Председател на УС на Сдружение „Движение с екологична насоченост“

 

 

About the Author :

2 Comments to “Писмо от Движение за екологична насоченост до община Ямбол”
  • Страхил
    October 24, 2019 - Reply

    Дано не ги ядосаш с това си предложение.

  • ТУНДЖАНЕЦ
    October 24, 2019 - Reply

    Всеки курс до сметището излиза 8 километра повече.Ако са 2000 курса ,загубата е 16 000 километра.Освен това там ,където се депонира наносът,може да се използва за подобряване почвите,ако след химически анализ се окаже годен.

Leave a reply