Пет оферти за строителството на пречиствателната станция

2b17c9506fe7627e47d92f638b6292eeПет оферти само на софийски фирми са подадени за участие в обществената поръчка за довършването на пречиствателната станция по водния проект. Участниците в процедурата са „ИСА 2000“ ЕООД; „Диана Комерс – 1“ ЕООД; „Хидрострой“ АД, като член на Обединение „Градски води“; „Строително Предприемачески Холдинг“ ЕООД и „Елит Строителна Компания“ ЕООД, като член на обединение „ЕЛИТ ПСОВ ЯМБОЛ“ ДЗЗД.

На 6 март 2018 г. комисията се събра за втори път, за да установи какви са липсващите документи и да даде указания на фирмите какво още трябва да представят. Срокът за представяне на изискваните документи са 5 дни след получаване на протокола.

„Надяваме се в следващите няколко месеца да имаме избран изпълнител”, коментира на пресконференция кметът Георги Славов и уточни: „Не може да се каже точно кога ще бъде избран изпълнителят, защото не сме наясно дали ще има обжалване на процедурата след произнасяне на комисията, или колко бързо и съвестно кандидатите ще си получават пощата с изискванията за допълнителни документи, ако има такива, или за корекция”.

По проекта за реконструкция на централната градинка няколко месеца общината търсела един от кандидатите, подали оферта и обжалвали, защото куриерът не можел да ги открие на адреса, тъй като го сменили.

Припомняме, че крайният срок за довършване на пречиствателната станция и проекта за водния цикъл е до 2023 г. Прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС е 24 224 099,43 лв.

About the Author :