Пет нови работни места за община Болярово по Регионална програма за заетост и обучение

IMGP9849От 15 май 2017 година в община Болярово са назначени пет безработни до момента лица по Регионалната програма за заетост и обучение за 2017. Те ще бъдат общи работници, като трудовата им заетост ще е в рамките на шест месеца, на пълен работен ден – осем часа, а трудовото им възнаграждание ще е минималната работна заплата за страната към момента.

Основната цел на регионалните програми за заетост и обучение за 2017 г. е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Целевите групи, към които са насочени са: безработни младежи до 29 г., с подгрупа младежи до 25 г., които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование; хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

About the Author :

Leave a reply