Персоналният идентификационен код дава достъп до 11 услуги в НАП

NAPНАП е администрацията, която предлага най-голям брой електронни услуги. Към момента гражданите и фирмите могат да се възползват от 68 услуги с електронен подпис, 11 с ПИК и 15 със свободен достъп. Това е свързано с цялостната политика на НАП в обслужването – стремеж да се спести на клиентите време и пари при контакта им с НАП.

Акцент на данъчно-осигурителната кампания през тази година е  персоналният идентификационен код, който НАП издава, както и насърчаване на използването му от клиентите на Агенцията. От 1 януари в ТД на НАП Бургас Офис Ямбол са подадени 250  декларации за облагане на доходите на физическите лица от 2014 г., от тях  с електронен подпис – 70, с ПИК – 15.   Над 4 000 ямболлии вече имат персонален идентификационен код (ПИК). Издадените ПИК през януари са повече от 300.

Всички, които вече имат ПИК, могат да го ползват и за подаване на данъчни декларации за облагане на доходите от 2014 г. Ако някой иска да се откаже от тази услуга, може да го направи като подаде заявление в НАП.

Физически лица, които имат издаден повече от един ПИК (например издаден на БУЛСТАТ на ЕТ), ще могат да ползват услугата за подаване на декларация за облагане на доходите от 2014 г. с този ПИК, който е издаден на техния ЕГН.

С ПИК гражданите могат да ползват още много услуги като:

1. да проверят:

•           какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски;

•           информация за членство в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество;

•           декларираните пред НАП трудови договори от неговия работодател;

•           непогасените си задължения към НАП;

•           извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили

•           всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени.

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат годишна данъчна декларация за облагане на доходите

Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването на издадения ПИК, както и разрешение за ползване на исканите електронни услуги, става в офиса на Агенцията по постоянен адрес за физическите лица или по седалище и адрес на управление за юридическите лица.

 

About the Author :