Перманентна хуманност и загриженост

IMGP6959Ежегодно (обикновено през декември) Общинският съвет на БЧК – Болярово отчита на общо събрание дейността на съответните червенокръстки подразделения в града и общината. Така беше и на 14 декември 2017 г.

Гости, уважили форума, бяха: инж. Митко Филипов и двете щатни негови сътруднички Добриела Праматарова и Гергана Георгиева от Областния съвет на БЧК – Ямбол; кметът на община Болярово Христо Христов; Лиляна Атанасчева- специалист „Гражданска защита“ в общината.

IMGP6961Спазени бяха съответните протоколни изисквания: обявяване на дневния ред; избор на председател, ръководещ протичането на събранието и т.н. Избраната за председател Нели Христова, съгласно регламента, представи гостите и предостави думата на дългогодишния председател на Общинския съвет на БЧК тук София Минева за отчетен доклад относно дейността на организацията през 2017 г. Изчерпателен, обстоен отчет, визиращ изключително богатата дейност на доброволците от общината ни. Броят на дружествата (седем) се запазва в град Болярово и шест от селата в общината, числеността на членовете – също (500 лица).

IMGP6965А фактът, че председателят – г-жа Минева, е преизбрана за трети мандат, красноречиво говори за доверие, и за дейния верен, хуманно ориентиран подход в работата на тази доброволна формация от хора, за които каузата да се помага на нуждаещите се е нравствена повеля на дълга. Работи се за намаляване на социалното неравенство между хората. Защото живеем в трудно време, когато изпитанията са почти ежедневие.

IMGP6971През 2017 г. са подпомогнати с масивни хранителни пакети (съдържащи десет вида продукти) 304 лица от общината (по основен списък) плюс 56 лица по допълнителен списък. Хора, за които тази помощ е драгоценен жест в тяхното нелеко битие. Реализирането на проекта „Топъл обяд“ за учениците от ОУ „Стефан Караджа“ също е ярък хуманен жест – благодарение на БЧК и нашето общинско ръководство. Общинският съвет на БЧК организира обучения и получава всякога методическо съдействие от Областния секретариат на БЧК-Ямбол.

А след отчета на Общинската контролна комисия последваха изказвания от клуба на БМЧК – с. Стефан Караджово – Красимира Николова – преподавател в ОУ „Стефан Караджа“. А кметът на община Болярово г-н Х. Христов изрази благодарност към областното и общинското ръководство на БЧК, към всички делегати и членската маса доброволци.Според него доброто сътрудничество между общината и ръководството на БЧК-Ямбол дава чудесни резултати. Партньорство, което ще продължи. Инж. Митко Филипов отново даде много добра оценка за дейността на организацията ни. Накрая г-жа Минева представи плана за работата през 2018 г.

Бинка Величкова

About the Author :