Пенка Илиева отново е избрана за областен координатор на Обединението на жените социалистки

IMG_20160421_132837[1]На 21 април 2016 г. в офиса на евродепутата Илияна Йотова в Ямбол се проведе първото заседание на новосформирания областен съвет на Обединението на жените социалистки
в Ямболска област. В него взеха участие председателките на клубовете на жените социалистки  и по още една делегирана представителка от общините Ямбол, “Тунджа”, Елхово , Стралджа и
Болярово.  На заседанието бяха отчетени  и обсъдени дейността, успехите и добрите практики на активистките на БСП. Жените приеха и Мерки за укрепване и разширяване влиянието на  обединението на социалистките в областта.
За областен координатор на обединението за следващите  четири години бе преизбрана Пенка Илиева.

IMG_20160421_132843[1] IMG_20160421_132937[1]

About the Author :