Пенка Илиева направи равносметка на дейността си като образователен началник

DSC08466Свършеното през 15-те месеца, докато е била началник на Регионален инспекторат по образование, припомни днес на пресконференция Пенка Илиева. Тя изтъкна, че се е ръководила от принципа на спазване на нормативната база в образованието и на еднакво отношение към всички учители, ученици и родители.

Най-значимото, което беше припомнено са постигнатите резултати – преобразуване на основното училище в с. Скалица в средно с разкриване на професионална паралелка по лозарство; въвеждане на система за награждане на ученици за постигнатите от тях успехи в национални и международни състезания, олимпиади и конкурси. Постигнати са резултати и за намиране на допълнителна база за НУ „Св. Св. Кирил и Методий”  (учебното заведение има възможност да ползва помещения в закритото помощно училище). Като успех Пенка Илиева изтъкна и проведеният през миналата година Парад на природните науки, като част от популяризирането на природните науки е и изпращането на експерта от РИО на семинар обучение в Церн, Швейцария, а на обучение с проподавателите от Ямболска област беше осъществен и пряка онлайн връзка с българските учени в Церн. Въведени са и нови специалности в тазгодишния държавен план –прием – мехатроника, барман-сервитьор и офис мениджър.

При самото встъпване в длъжност Пенка Илиева заедно с община Стралджа са опитали да се забави закриването на Социално-педагогическия интернат и в момента има обжалване в Софийси апелативен съд на заповедта за неговото закриване. Делото е трябвало да се гледа на 27 април, но е отложено за по-късна дата.

През есента на 2014 г. в държавните училища в Ямболска област са извършени ремонти за близо 1 млн. лв.

Припомнени бяха и проведените в региона конференции на различни образователни теми и национални състезания и олимпиади.

Според Пенка Илиева най-сериозните проблеми в образованието в региона са трудностите в работата с деца билингви , които са и от социално слаби семейства и обновяването на преподавателските кадри, защото вече в региона има проблем с учители в предучилищната и начална степен на образование.

Пенка Илиева изтъкна, че целта й като началник на РИО е била да се разнообрази дейността на институцията – Инспекторатът да не бъде само за проверки и контрол, а да бъде и методически център за подготовка и подобряване работата на учителите и на ръководството на училищата. Тя изрази надежда инициативите, които са започнали да се организират в началото на годината от Регионалния инспекторат, да бъдат довършени.

About the Author :