Педагогическа конференция в община “Тунджа”

DSC06823На 5 октомври 2018 г. в община „Тунджа“ се проведе заключителна проява – педагогическа конференция по проект BG05М2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности“ (Твоят час).

Събитието се осъществи в партньорство между Регионален инспекторат по образованието гр.Ямбол, Община „Тунджа“ и общинските училища на територията на община „Тунджа“.

DSC06824Педагогическата конференция откри г-н Станчо Ставрев – зам. – кмет на община „Тунджа“. Участниците поздрави г-н Стойко Стойков  от името на Регионалния инспекторат по образованието, гр. Ямбол.

В педагогическата конференция участваха с презентации седем общински училища: Основно училище „Христо Ботев“, с. Ботев, Основно училище „ Христо Ботев“, с. Кукорево, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик,  Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица и Начално училище „Васил Левски“, с. Завой.

DSC06832Презентациите представиха дейностите по проекта, реализирани в общинските училища, постигнатите цели и резултати. Като част от събитието бе уредена експозиция в сграда на община „Тунджа“, която визуализира работата на групите за извънкласни дейности по проекта във всичките 10 общински училища.

Признанието за добре свършената работа от педагозите обобщават думите на ученик от началното училище в с. Завой, който нарече проекта „Моят час!“

DSC06834 DSC06835 DSC06836

About the Author :

Leave a reply