ПГ “Васил Левски” отбеляза 130-годишния си юбилей с концерт и документален филм

IMG_6940С тържествен концерт Профилирана гимназия “Васил Левски” в Ямбол отбеляза снощи, 18 февруари 2019 г., 130 години от създаване на училището и патронния си празник. На събитието в голямата зала на общината присъстваха учители, ученици и гости.

Преди това беше показан документален филм за историята на гимназията, дело на Хараламби Баев, Динко Динев и Петя Сярова. Днешното старо крило е построено по времето, когато министър на образованието е Иван Шишманов. Там в началото на ХХ в. се премества т. нар. Непълна девическа гимназия, предшественик на днешната ПГ “В. Левски”, която тогава се е помещавала в т нар. метох на мястото на днешната каргонска поликлиника.

ПГ “Васил Левски” се явява приемник на девическото образование в Ямбол, което е било уредено за първи път към 1856/57 г., като преди това ямболските момичета просто не са имали възможност да ходят на училище. Към 1861 г. килийното училище за момичета прераства във взаимно, т.е. начално. Това се случва по времето, когато ямболското просвещение се води от народните будители Добри Чинтулов и Ради Колесов. От 1865 до 1872 г. училището е поверено на ямболската възрожденка Анка Александрова. След Освобождението и непосредствено след Съединението през учебната 1885/86 г. IMG_6944взаимното девическо училище прераства в класно, т.е. основно, а официално за година първа от летоброенето на ПГ “В. Левски” е възприета учебната 1888/89 г. До 1892 г. главен учител, т.е.  директор на Девическото училище е Злати Паламидов, а най-вероятно след 1994 г. тук е учителствала съпругата на колоритния съединистки деец Чардафон Велики – Недялка Шилева.

През целия ХХ век днешната ПГ “Васил Левски” е многократно преобразувана. Така от учебната 1904/5 г. тогавашното Девическо училище прераства в непълна, т.е. до сегашния 9-ти клас вкл., девическа гимназия. През второто десетилетия е на ХХ в. учител по български език и литература тук е бил Иван Карановски.

От 1 март 1925 г. в продължение на поне 12 г. в гимназията съществува и развива изключително активна дейност ученическото археологическо дружество “Диана”, чийто лозунг е “Чрез миналото към бъдещето”.

IMG_6993От учебната 1917/18 г. Ямболската девическа гимназия се слива с Ямболското мъжко педагогическо училище в едно Смесено педагогическо училище, подготвящо начални и детски учители. През 1923 г. във връзка с кървавите събития около бунта на ямболските анархисти, каквито са не малко от гимназистите, Смесеното педагогическо училище е закрито. Не след дълго обаче то подновява дейността си и просъществува до 1933 г.

През 1933 г. е създадена Ямболската смесена реална гимназия. През септември 1937 г. тя се разделя на Мъжка гимназия “Иван Райнов” и Девическа гимназия, която запазва дотогавашното име “Васил Левски”.

Между 1936 и 1943 г. гимназията редовно издава свой собствен вестник “Подем”, от който излизат 61 броя. Постоянен сътрудник на “Подем” със свои стихотворения е Радой Ралин, който реално е ямболия на име Димитър Стефанов Попвълчанов, но става сливналия, понеже е осиновен от леля си там.

IMG_6991През 1950 г. отделното девическо образование в България е ликвидирано и същата година възниква Второ смесено или единно училище “Васил Левски”. От 1963 до 1993 г. официалното наименование става Втора средна политехническа гимназия “Васил Левски”, популярно наричана от ямболци Втора гимназия или ПГ-то.

През 1967-1971 г. е построено новото крило на училището. През 1971 г. на базата на математическите паралелки на ПГ се обособява отделна Математическа гимназия. През 80-те години на ХХ  в. В ПГ са създадени паралелки, профилирани по биология, музика, изобразително изкуство, литература и история, а през втората половина на 90-те години са разкрити и паралелки по мениджмънт и география. Така през последните 20 г. на 20-ти век гимназия “В. Левски” се развива като гимназия с профилирани паралелки.

Сред най-изтъкнатите съвременници, възпитаници на ПГ “Васил Левски”, са писателят Георги Господинов и Варненски и Великопреславски митрополит Йоан.

През 1993 г. от названието на гимназията отпада “политехническа”. От 2004 г. в гимназията е разкрита и паралелка по информационни технологии от 8 клас, а през 2008 г. е осъществен и първият прием на петокласници в хуманитарна паралелка. От 2004 до 2008 г. ежегодно в гимназията преподават езикови асистенти от Италия.

От 2016 г. училището вече се нарича Профилирана гимназия, а от 2017 г. с новия закон за училищното и предучилищно образование е лишена от правото да приема 5-класници. От 17 юли 2017 г. с решение на МС ПГ “В. Левски” е призната за едно от 184-те иновативни училища в България.

Филмът представи и работата на ПГ “В. Левски” по различни проекти, съвместно с училища от Европа.

IMG_6941 IMG_6945 IMG_6946 IMG_6954 IMG_6960 IMG_6974 IMG_6978 IMG_6986

 

About the Author :

Leave a reply